WEICON
ТЕХНИЧКИ СПРЕЕВИ И 
 ИНДУСТРИСКИ ЛЕПИЛA

Weicon спреевите и лепилата имаат широка намена. Ги имаат сите потребни сертификати за да се користат во секоја индустрија.

How It's Made -Weicon

Нашите висококвалитетни алатки за соголување се произведени во Германијa. И, како што ви покажува ова кратко видео, зад производството стои и рачна изработка!

Дел од производите на Weicon

Weicon Tools

Покрај спрееви и лепила, Weicon произведува и клешти за бланкирање, изолирање, сечење.